Reserverings- en algemene voorwaarden “Il Settimo Borgo”

B&B en Appartementenverhuurders;
Martin Overdijkink en Jeannette Eikelboom-Overdijkink
Viale degli Eroi 78
60013 Corinaldo AN Italië

Algemene Voorwaarden

Met het aangaan van een huur- en reserveringsovereenkomst middels (aan)betaling van de factuur van“Il Settimo Borgo”, worden deze Reserverings- en Algemene Voorwaarden van kracht en geaccepteerd.

Huurders/gasten dienen instructies en aanwijzingen van de verhuurder op te volgen.

De verhuurder kan huurders/gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot “Il Settimo Borgo” te ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huursom.

De administratie van de verhuurder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de huurders/gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

Het is verboden te roken in de B&B-kamers en de appartementen van “Il Settimo Borgo”. We hebben één  plek beschikbaar gesteld waar gerookt kan worden en dat is bij de picknicktafel. Wij verzoeken u daarnaast ten allen tijde rekening te houden met de andere (niet)rokende gasten in onze B&B.

Huisdieren zijn in de B&B-kamers en de appartementen niet toegestaan.

Het is niet toegestaan in de B&B kamers een eigen koelkast te plaatsen.

Het gebruik van het zwembad is op eigen risico.

Reserveringsvoorwaarden

Wij vragen u nadat u de reserveringsbevestiging + factuur van “Il Settimo Borgo” heeft ontvangen, om binnen 7 dagen een aanbetaling te doen van 50% van de overeengekomen totale huursom. Bij het ontvangen van de (aan)betaling door “Il Settimo Borgo” is de reservering definitief. Het is niet mogelijk met een creditkaart de reservering betalen, alleen via het gemelde IBAN nummer uit de reserveringsbrief.

Het resterende bedrag ontvangen wij graag uiterlijk 6 weken voor uw aankomst bij “Il Settimo Borgo”. Wanneer u binnen 6 weken voor aankomst reserveert, dan verzoeken wij u om direct 100% van de totale huursom te betalen om de reservering definitief te maken.
Na ontvangst van de aanbetaling (1e betaling) en na de 2e eindbetaling ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Bij vertrek dienen de schoonmaakkosten (alleen van toepassing voor de appartementen) contant te worden voldaan. Pin en of creditkaart betaling is niet mogelijk.

Annulering

Bij annulering van de kant van de huurder, vindt er geen restitutie plaats.
Wij adviseren u dan ook een annuleringsverzekering af te sluiten! Let wel op de voorwaarden voor annulering deze kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen!

Bij annulering door de verhuurder: “Il Settimo Borgo”, behoudt zich het recht voor tot annuleren vanaf haar zijde indien er sprake is van overmacht en natuurrampen, zonder vergoeding van schade én de reeds gedane betalingen zullen niet gerestitueerd worden. Indien overmacht en natuurrampen tijdens de huurperiode & verblijf zich voordoen zal er geen vergoeding van schade en gedane betalingen worden gerestitueerd, met uitzondering van een eventuele borgsom.

Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk ofwel verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen of andere door de huurders/gasten geleden schade.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in/op het terrein van “Il Settimo Borgo” vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurders/gasten. Dus ook het toezicht op de kinderen is en blijft volledig de verantwoordelijkheid van de huurder/gasten.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de verhuurder dienen door de huurders/gasten zo spoedig mogelijk te worden gemeld en vergoed aan de verhuurder.

Back to top